Fordele ved fjernvarme

Fjernvarme er grøn varme

 

Uldum Fjernvarme har CO2-neutral fjernvarme, idet varmeproduktionen kommer fra flis.

Fjernvarme er billigere opvarmning

Fjernvarme fra Uldum Fjernvarme er en billig og miljørigtig måde at opvarme din bolig.

Der er mange penge at spare fra start, og for alle vil fjernvarme være billigst over en årrække. Installation af fjernvarme er meget billigere end eksempelvis en varmepumpe. Desuden er levetiden på en fjernvarmeunit betydelig længere end på andre varmeinstallationer, og den kræver minimal vedligeholdelse.

Fjernvarmen er et fælles varmesystem. Og de kollektive værker kan udnytte energikilderne langt mere effektivt end mindre private anlæg. Forbrugerne deles om udgifterne til drift, vedligehold og udvikling. Desuden må ingen tjene på fjernvarmen – økonomien skal blot hænge sammen.

Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen

Med fjernvarme i huset bliver fyret erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeunit på væggen. Herfra strømmer varmen ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner. En fjernvarmeunit er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret.