Tidsplan

Tidsplanen for udvidelse af fjernvarmenettet

 

April 2021:
Tilbagemeldinger fra interesserede forbrugere.

Forår 2021:
Vi indhenter priser og kommer med et tilbud til husejerne.

Før sommerferien 2021:
Projektforslag indsendes til kommunen.

Efterår 2021:
Godkendelse fra kommunen forventes at foreligge.

Forår 2022:
Efter kommunens godkendelse bliver det muligt at lave en bindende tilmelding til fjernvarmen.

Forår 2022:
Vi begynder gravearbejdet og etablering af fjernvarme.