Ekstraordinære generalforsamlinger

13. oktober 2022

Rask Mølle og Uldum Vandværker  afholder

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGonsdag den 16. november 2022 kl. 19.00

på Uldum Kro

Dagsorden:

Punkt 1: Vedtægtsændringer vedr. sammenlægning

Punkt 2: Valg af bestyrelse

 

 

Bestyrelserne