Motivationstariffen

6. december 2021

Motivationstariffen

Årsagen til at Uldum Varmeværk indfører motivationstariffen pr. 1. april 2022, er for at imødegå frås og spild og i stedet motivere til at udnytte den fremførte varme optimalt inden fjernvarmevandet bliver returneret til værket.

Motivationstariffen medfører, at du får:

Rabat på varmen, hvis du har en gennemsnitlig returtemperatur under det neutrale område. Det markerer, at du har en god drift af dit varmeanlæg og udnytter energien i fjernvarmevandet effektivt i din bolig, før det sendes retur til os

Ved at udnytte den fremførte varme optimalt kan værket reducere mængden af brændsel til kedlerne og mængden af forbrugt el til udpumpning af fjernvarmevand i varmenettet.

Det medfører samtidig at CO2 belastningen reduceres.

For varmt returneret fjernvarmevand er spild!!

I varmemålerne lagres data for fremløbstemperatur og returløbstemperatur, så værket når året er omme, kan aflæse hvilken gennemsnitlig temperaturer den enkelte forbruger har haft på henholdsvis fremløbet og returløbet. Læs mere