Aconto betalinger

Aflæsningen, der foretages ca. 1. december,  anvendes til årsaflæsning/årsopgørelse.
Regnskabet løber 01.01. – 31.12.

Der udsendes årsopgørelse i februar, som forfalder i marts.
Der udsendes 2 aconto rater, som er forfalden den 15. marts og 15. august.
Der udsendes budgetteret vandforbrug sammen med 1. aconto rate.


Værket aflæser målerne automatisk fra stationære antenner, aflæsninger lagres på en ekstern server og efterfølgende kan forbrugerene få adgang via E-Forsyning.