Om Uldum Vandværk

Alle målere hos forbrugerne aflæses med radiomodtager.  
Værket aflæser målerne automatisk fra stationære antenner, aflæsninger lagres på en ekstern server og efterfølgende kan forbrugerene få adgang via E-Forsyning.

 

Årsaflæsningerne videregives elektronisk til Hedensted Kommune til beregning af vandafledningsafgift, så forbrugerne nu er helt fri for at foretage årsaflæsning af vand.

 

Vandværket vil i øvrigt udnytte mulighederne i de nye målere, ved jævnligt at foretage måleraflæsninger af alle, idet der i målerne er indbygget en alarmenhed, der kan afsløre visse former for utætheder i systemet. 
Ved mistanke om utætheder vil vi rette direkte henvendelse til pågældende forbruger.

 

Det er dog stadig forbrugeren selv, der har ansvaret for at holde kontrol med måleren, så unormalt vandforbrug opdages hurtigst muligt. Vær også opmærksom på andre unormalheder, som kan indikere utætheder, så som "susen" i rørene, fugtpletter, manglende varmt vand mv. 


 
Vandværket har i 2009 indgået samarbejdsaftale med Uldum Varmeværk om administration og drift af vandværket.

 

Ligeledes varetages vagtordning af varmeværkets driftspersonale:

Tlf. 26 14 86 09 - Carsten Tovborg
Tlf. 26 18 86 09 - Stig Boldrup