Rask Mølle og Uldum Vandværker - Fællesværket

Fællesværket er et samarbejde mellem Rask Mølle og Uldum Vandværker. Samarbejdet vedrører etablering og drift af anlæg til forsyning af forbrugerne med vand inden for de to værkers forsyningsområde.

Det fælles vandværk er beliggende i Rask Skov uden for Rask Mølle.