Årsaflæsning

Årsaflæsning foretages ca. 31. marts. Varmeåret løber 01.04. – 31.03


Der udsendes 4 aconto rater, som er forfalden den 15. i måneden i månederne maj, august, november og februar.