Om varmeværket

Uldum ligger 17 km nord for Vejle og 17 km vest for Horsens, i Hedensted Kommune, og er nok mest kendt for sin højskole, der er danmarks længst fungerende.  Byens vartegn er Uldum Mølle . Uldum er også kendt for sit EU fuglebyskyttelsesreservatet i Uldum Kær, som er enestående, idet det er en del af danmarks største sammenhængende kærområde. 

Uden for Uldum har Jysk placeret sit centrallager på ca. 74.000 kvm. Lastbiler transporterer containere til det fuldautomatiske lager, hvorfra varerne pakkes og distribueres til butikkerne.

Med cykelhandler Jørgen Christiansen og isenkræmmer Verner Larsen i spidsen, stiftede en kreds af uldumborgere, den 31. Juli 1961, et Andelsselskab Med Begrænset Ansvar: Uldum Varmeværk A. M. B. A. Det betyder at ejerne af de tilsluttede ejendomme er andelshavere i værket, og dermed ejere af det. Det økonomiske ansvar er begrænset til det beløb andelshaveren betaler ved tilslutning til værket, og som p.t. udgør ca. kr 23.000 for "standardhus". En valgt bestyrelse, har gennem det personale den ansætter, ansvaret for driften af værket. 
Selskabet bestod ved starten af ca. 100 andelshavere.

 • I 1961, den 15. november, blev der tændt for oliefyret i et nybygget varmeværk på Vesterled 1. (Der er nu beboelse i bygningen).
 • I 1985 blev et af danmarks første flisfyrede fjernvarmeanlæg opført på Industrisvinget 9, ca. 800 m nord for det gamle værk, som blev lukket. På daværende tidspunkt var ca. 260 forbrugere tilsluttet.
 • I 1990 blev tilbygget 25 m2 til røggaskøleanlæg for bedre udnyttelse af brændslet og bedre røgrensning.
 • I 1996 blev tilbygget 144 m2 kombineret garage, lager og værksted.
 • I 2000 blev tilkøbt 4.335 m2. Det samlede grundareal er på 8.333 m2.
 • I 2006 blev tilbygget 396 m2 med nyt flisfyringsanlæg på 4,5 MW. Det eksisterende flisanlæg bevares som reserve. Bebygget areal er 853 m2.
 • I 2007 blev to oliereservekedler på tilsammen 3,8 MW, på grund af alder og størrelse, udskiftet med en ny på 10 MW, som der var plads til i tilbygningen fra året før.
 • I 2012 påbegyndte Rask Mølle Varmeværk at grave en transmissionsledning ned til Uldum varmeværk, Rask Mølle borgerne fik deres første varme fra Uldum d. 27 August 2012. 
 • I efteråret 2016 blev tilbygget 220 m2 med nyt flisfyringsanlæg på 2,5 MW. Anlægget blet taget i drift i Maj 2017.
 • Akuttank påbegyndt i februar 2018, taget i drift i Maj 2018

 

Kedler: 
1 stk. KEM/Danstoker fliskedel 4,5 MW (incl. Rubow genvindingsanlæg på 1 MW) 
1 stk. Justsen/Danstoker fliskedel 2,5 MW incl. genvindingsanlæg, Kedlen er leveret af Tjæreborg Industri A/S
1 stk. Danstoker oliekedel 10 MW 

Flisen kommer hovedsagelig fra udtynding af danske skove og plantager, og leveres af Hede Danmark og Skovdyrkerne på ca. 250 lastvognstog. 
Flisens fugtindhold af totalvægt er mellem 35 og 60 %, hvor vejrliget under flishugningen i skoven, spiller meget ind. Det seneste års gennemsnit er på 42,7 %. 
Fugtindholdet søges nedbragt ved at fældningen sker nogle måneder før flishugningen, idet flis hugget i tørvejr af 8-9 m høje, nyfældede hele grantræer, indeholder ca. 50 % fugt.

Aske/slagge, befugtet med vandværksvand (vandindhold ca. 45% af totalvægt): i alt ca. 135 tons.
Asken føres tilbage til skoven og bruges som gødning.

 

Forbrugerdata: 
Tilsluttede forbrugere:..................................................484
Tilsluttede i Varmeplanens fjernvarmeforsyningsområde: 95 % 
Tilsluttet areal (BBR): ................................................174.329 m² 
Hovedledninger: .........................................................10,5 km 
Stikledninger: ............................................................8,2 km 
Ledningsnet i alt: .......................................................18,7 km 
(Rørlængden er den dobbelte, idet ledningsnettet består af både frem- og returløbsrør) 

Årlig varmeudgift i 2022-2023, for parcelhus på 130 m², tilsluttet Uldum Varmeværk:

 • Fastafgift: 130 m² x kr 22,50..............................kr 2.925,00
 • Målerafgift........................................................kr 843,75
 • Forbrug: 18,1 MWh x kr 577,00.........................kr 10.443,70
 • I alt incl. 25 % moms.......................................kr 14.212,45 (se Energitilsynets prisregister).

I følge Dansk Fjernvarmes seneste undersøgelse af priser for 2022, er gennemsnitsprisen for alle danmarks varmeværker 12.848,00 kr. inkl. moms.